สมาชิกพิเศษ และ สมาชิกพิเศษสุด

สมาชิกพิเศษราคาดังต่อไปนี้

จ่ายเงินสะดวกสะบายด้วยระบบ Paypal และ บัตรเงินสด True Money

ชำระค่าบริการผ่าน Paypal

MADO P1. 70 บาท รับชม 7 วัน **ไม่สามารถซื้อสมาชิกพิเศษสุดได้**
MADO P2. 140 บาท รับชม 15 วัน **ไม่สามารถซื้อสมาชิกพิเศษสุดได้**
MADO P3. 270 บาท รับชม 30 วัน (1 เดือน)
MADO P4. 760 บาท รับชม 90 วัน (3 เดือน)
MADO P5. 1,500 บาท รับชม 180 วัน (6 เดือน)
MADO P6. 2,800 บาท รับชม 365 วัน (1 ปี)

ชำระค่าบริการผ่านบัตรเงินสด True Money

50 บาท รับชม 4 วัน **ไม่สามารถซื้อสมาชิกพิเศษสุดได้**
90 บาท รับชม 8 วัน **ไม่สามารถซื้อสมาชิกพิเศษสุดได้**
150 บาท 
รับชม 14 วัน **ไม่สามารถซื้อสมาชิกพิเศษสุดได้**
300 บาท 
รับชม 30 วัน (1 เดือน)
500 บาท รับชม 50 วัน (1 เดือน 20 วัน)
1,000 บาท รับชม 100 วัน (3 เดือน 10 วัน)

หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกพิเศษสุด ชำระเพิ่มจาก แพ็คเกจ สมาชิกพิเศษ 300 บาท ต่อเดือน

ข้อแตกต่างระหว่างสมาชิกทั้ง 3 รูปแบบ สามารถดูรายละเอียดได้หลังจากสมัครเป็นสมาชิกธรรมดาเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2017 MADOTV. All rights reserved.